Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,

z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Nasza Polityka Cookies

zamknij

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Administrator – Ciemna Strefa Razem Ponad Kilo Oliwier Roszczyk z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. ul. Rudnickiego 10A/22 Warszawa, NIP 118-198-77-94 wpisany do CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pod numerem: 507248.
Działalność prowadzona jest również pod dodatkowymi adresami, tj odpowiednio:
Ciemna Strefa ul. Rosy Bailly 38, 01-494 Warszawa

2. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na

urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej

3. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje

dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa

mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o

świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej

optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie,

dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do

indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników

korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do

urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie

powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA

DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,

poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do

urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może

dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Administratora.